Visita per a nens i nenes de 12 a 16 anys

Des de MonaEduca oferim una diversa varietat de tallers adaptats a l’edat dels participants, basant-nos en la pedagogia específica de cada grup, adequant la metodologia i les tècniques utilitzades. La nostra finalitat és promocionar valors propers a la conservació del medi natural i el coneixement dels primats, així com el foment d’un esperit crític cap a les accions quotidianes que afecten la diversitat i benestar d’altres espècies del nostre Ordre animal.

Activitats educatives

Xerrada + Joc de rol + visita a les instal·lacions

A través d’una xerrada introductòria a càrrec de l’educador, es situa als nens i nenes a la Fundació (origen, funció, el dia a dia al Centre, etc.) per a després aprofundir en aspectes relacionats amb les característiques dels primats així com del seu comportament al seu hàbitat natural. Per concloure, s’explicaran les raons principals que afecten a la seva conservació.

L’activitat proposada és un role-playing on els nens i nenes desenvoluparan, reflexionaran i defensaran els diferents rols que estan relacionats amb la problemàtica tractada: la desforestació de la selva per a la plantació de palma d’oli o l’extracció de coltan a les mines del Congo, amb la finalitat d’arribar a una reflexió conjunta, on la clau està en la cooperació i no en la competició.

Contacte:

Departament d’Educació
Email: d.riba@fundacionmona.org
Tel: 629 354 301 (David)