Els objectius de la visita i les activitats proposades per als alumnes d’educació infantil són els següents:

  • Els alumnes aprenen què fem a la Fundació MONA i d’on provenen els primats que s’hi allotgen.
  • Introduïm als alumnes en el món dels primats: què mengen, on viuen, com es relacionen…
  • Els alumnes aprenen les diferències entre animals salvatges i animals domèstics, així com els efectes adversos que té en l’animal salvatge la seva tinença com animal de companyia.

…més


Les activitats proposades per als alumnes de primer cicle de primària tenen com a objectius tan l’adquisició de coneixement així com el canvi de percepció i actituds respecte a la tinença d’animals exòtics com a mascotes:

  • Els alumnes aprenen les diferències entre animals salvatges i animals domèstics, així com a conèixer l’efecte negatiu que suposa per un primat la vida en condicions de captivitat extrema.
  • Conèixer les principals característiques diferencials de l’ordre dels primats i perquè nosaltres també hi pertanyem.
  • Conèixer quina es la tasca que es realitza a la Fundació Mona per a la rehabilitació dels primats que hi arriben.

…més


Les activitats proposades per als alumnes d’ESO i Batxillerat tenen com a objectius tan l’adquisició de coneixement, com el canvi d’actituds i comportaments, així com fomentar la seva participació activa en la conservació de la biodiversitat:

  • Conèixer les principals característiques diferencials de l’ordre dels primats així com aspectes de la seva biologia, evolució, ecologia i adaptació als diferents hàbitats.
  • Els alumnes aprenen l’efecte negatiu que suposa per un primat la vida en condicions de captivitat extrema i la seva tinença com a mascotes.
  • Conèixer quins són els principals objectius d’un centre de recuperació de fauna salvatge com la Fundació Mona i com es realitza la rehabilitació i resocialització dels primats rescatats.
  • Educació per a la Conservació: Obrim un espai de reflexió i debat amb l’objectiu d’implicar a l’alumne en la conservació dels primats i el seu hàbitat, la selva tropical, a través d’un canvi en hàbits de consum, convertint-se així en agent de canvi per una gestió més sostenible del planeta.

…més