02_inf

Objectius

Els objectius de la visita i les activitats proposades per als alumnes d’educació infantil són els següents:

  • Els alumnes aprenen què fem a la Fundació Mona i d’on provenen els primats que s’hi allotgen.
  • Introduïm als alumnes en el món dels primats: què mengen, on viuen, com es relacionen…
  • Els alumnes aprenen les diferències entre animals salvatges i animals domèstics, així com els efectes adversos que té en l’animal salvatge la seva tinença com animal de companyia.

Activitats educatives

Conte introducció : La Fundació Mona i el camí dels primats per arribar-hi.

L’explicació d’un conte amb el suport d’imatges, on es fa referència del viatge d’un dels ximpanzés des del seu fins a l’arribada a la Mona. En aquest viatge s’explica la finalitat i funció de la Fundació i el procés que poden haver seguit els primats abans d’arribar.
En el conte també s’introdueixen alguns conceptes que ens interessa recalcar durant la visita : la Fundació La Mona no és un zoològic, els primats són animals salvatges, per poder fer la visita cal estar en silenci…
Durada:
30 minuts
Places: 25

Visita: Coneguem els ximpanzés i els Macacs

Visita perimetral a les instal·lacions on hi ha els primats: zona de sociabilització, zona dels macacos i zona dels ximpanzés. En cada espai s’intercalen visita i explicació de les característiques i de la finalitat de l’espai. Es podem observar els diferents primats que s’hi allotgen.
Es treballen elements bàsics sobre alimentació, comportament i comunicació.
Durada:
50 minuts
Places: 25

Joc Taller: Som ximpanzés.

L’activitat és un joc de simulació que ens fa fer els diferents papers del procés de la vida dels ximpanzés fins arribar a la Fundació. Els participants, per grups i a través de jocs, recreen el camí que poden seguir els primats.
El joc es complementa amb una activitat d’imitació d’aspectes característics dels ximpanzés i de la seva socialització i vida comunitària. Per fer-ho ens endinsem al grooming en parelles o grups, o fem un senzill taller d’enriquiment.
Durada:
40 minuts
Places: 25