02_inf

Objectius

Els objectius de la visita i les activitats proposades per als alumnes d’Educació Infantil són els següents:

  • Els alumnes aprenen què fem a la Fundació MONA i d’on provenen els primats que s’hi allotgen.
  • Introduïm als alumnes en el món dels primats: què mengen, on viuen, com es relacionen…
  • Els alumnes aprenen les diferències entre animals salvatges i animals domèstics, així com els efectes adversos que té en l’animal salvatge la seva tinença com animal de companyia.

Activitats educatives

Contacontes «Petita història d’un ximpanzé» 

Explicació d’un conte, amb el suport d’imatges,  on es fa referència a Bongo, un dels ximpanzés rescatat a Mona. Mitjançant aquest conte s’explica la finalitat i funció de la Fundació i el procés que poden haver seguit els primats abans d’arribar.
També s’introdueixen alguns conceptes que ens interessa recalcar durant la visita : la Fundació Mona no és un zoològic, els primats són animals salvatges, per poder fer la visita cal estar en silenci, etc.

Durada: 20 minuts

Visita: Coneguem els Ximpanzés 

La visita es dur a terme per totes les instal·lacions exteriors del Centre on es podem observar els ximpanzés que s’hi allotgen. Durant l’activitat es treballen aspectes al voltant de la conducta, l’alimentació i les característiques físiques d’aquests tipus de primats. Els alumnes també podran conèixer la història individual de molts dels primats abans de ser rescatats, i com treballem a la Fundació per a rehabilitar-los.

Durada: 1h

Taller: Aprenem la feina d’un cuidador de ximpanzés 

A través d’aquesta activitat els alumnes aprenen sobre la cura dels primats del Centre mitjançant la realització d’una de les activitats d’enriquiment que s’utilitza en la Fundació. Es tracta de l’elaboració d’uns cons farcits de nous i bambú. D’aquesta manera els alumnes entenen la importància de mantenir actius als animals a causa de la seva complexitat intel·lectual.

Durada: 20 minuts

 

Dossier pel professorat

Podeu descarregar-vos els diferents Dossiers on trobareu tota la informació en relació a la Visita a la Fundació MONA (instal·lacions, recorregut, horari, preu, etc.) i el Projecte Educatiu de MonaEduca (justificació, objetius i la nostra proposta educativa per a cada cicle escolar).