Dossier del Professorat

Podeu descarregar-vos els diferents Dossiers on trobareu tota la informació en relació a la Visita a la Fundació MONA (instal·lacions, recorregut, horari, preu, etc.) i el Projecte Educatiu de MonaEduca (justificació, objetius i la nostra proposta educativa per a cada cicle escolar).